En aquest blog els alumnes de 4t d'ESO tracten temes científics del seu interès. http://www.institucio.org/mestral

diumenge, 22 d’abril de 2007

El cervell

El cervell
El Sistema Nerviós està format pel S.N. Central i el S.N. Perifèric.

El Central està dividit en:
·El cervell que és el centre de l'activitat nerviosa, intelectual i motora.
·El cerebel regula l'activitat motora somàtica i intervé en la regulació i la distribució del to muscular i en el manteniment de la posició del cos.
·Per últim el tronc de l'encèfal que és el que regula els moviments voluntaris i la sensibilitat general.

El Perifèric dividit en: nervis, ganglis i receptors especialitzats.


Parts del cervell:
Hi ha un surc central que divideix en dos hemisfèris el cervell, l'hemisfèri dret i l'hesmisfèri esquerra.
Els dos hemisfèris són simètrics amb diferents funcions cada un.
Cada hemisfèri consta de un lòbul: frontal, parietal, occipital, temporal i de ínsula de reil.
Principals funcions que controla el cervell
-Les principals funcions són la motora (de moviment), la sensitiva (de sensibilitat) i de integració (la informació que rep).
-Les funcions de cada hemisfèri són les següents:
·L'hemisfèri esquerra produir i entendre els sons del llenguatge i el control dels moviments hàbils i gestos amb la mà dreta.
·L'hemisfèri esquerra, percepció dels sons no relacionats am el llenguatge (com la música, el plo...) i la percepció tàctil i localització dels objectes.
-Com s'ha comentat cada hemisfèri consta de lòbuls. Funció d'algun d'ells:
·Lòbul occipital: rep i analitza l'informació visual.
·Lòbul frontal: llenguatge, intel·ligència, personalitat.
·Lòbul parietal: sentits de tacte, equilibri.
Alteracions més conegudes
Són: els Accidents Vasculars, la Demència (Alzeimer), Pàrkinson, Hutington, Epilèpsia, Tumors Cerebrals, Hidrocefàlia, Atac Cerebral i molts altres no anomenats.
La cèl·lula del Sistema Nerviós Central
S'anomena Nerona. El cervell humà consta de 100 000 millons de neurones (del qual no desarrollem ni la meitat...).
Segons la seva funcio, són:
· N.Sensitives: condueix a l'impuls nerviós de receptors a centres nerviosos.
· N.Associativa: condueix a l'impuls nerviós de les neurones entre si.
· N.Motora: condueixen a l'impuls nerviós de centres nerviosos a organs efectors.
La neurona consta de tres parts:
·Cos cel·lular (soma): és d'on surten les prolongacions d'axons i dendrites.
·Axons: part de la cèl·lula que és conecta amb les dendrites d'una altre cèl·lula ( transmet l'impuls).
·Dendrites: prolongació d'una cèl·lula que va conectada a l'axó d'una altra (reben l'impuls).

Informació extreta de: Apunts de primer any de medicina de l'assignatura d'anatomia.
Imatges extretes de: uuhsc.utah.edu i www.ellaberinto.net

Treball realitzat per Carles Hidalgo, Enric Flecha, Gerard Campillos, Miquel Canal i Borja Moreno.