En aquest blog els alumnes de 4t d'ESO tracten temes científics del seu interès. http://www.institucio.org/mestral

dimarts, 24 d’abril de 2007

El planeta Venus

El planeta Venus


Venus es el segon planeta del sistema solar partint des del sol. És un dels planetes interiors i dels planetes tel·lúrics. Popularment el planeta es conegut per dos noms: estrella del matí i estrella vespertina, ja que només es pot veure a l’alba i després de la posta del sol, degut a la seva proximitat a l’estrella del nostre sistema solar. El seu nom prové de la deessa romana de l’amor, probablement per ser el planeta mes brillant conegut en l’antiguitat. A l'estar en una òrbita interior a la terrestre la seua superfície presenta fases marcades (com les de la Lluna) que van ser observades per primera vegada per Galileo Galilei el 1610.

_ Característiques del planeta:


_ Atmosfera
Venus posseeix una atmosfera densa i càlida amb pressions en la superfície de 90 bars. L'atmosfera consisteix principalment en diòxid de carboni (96,5% en volum) i nitrogen (3,5%). Visualment el planeta està completament cobert per una densa i elevada capa de núvols compostos per gotes d'àcid sulfúric. La densa atmosfera de CO2 produeix un intens efecte hivernacle que no deixa escapar la calor i provoca temperatures de fins a 500ºC en regions poc elevades prop de l'equador del planeta. De fet, Venus posseeix temperatures superiors a les de Mercuri a pesar de trobar-se al doble de distància del Sol i rebre només un 25% de radiació solar.Els vents a nivell dels núvols són ràpids (de 350 km/h), bufen cap a l'est i decreixen en profunditat sent pràcticament inexistents en la superfície. L'origen d'aquesta súper rotació atmosfèrica no es coneix amb precisió.

_ Distàncies respectives entre els planetes41.400.000 km distància Venus - Terra*670.130.000 km distància Venus - Júpiter*628.730.000 km Terra – Júpiter
_ Temps que es triga en arribar


Depèn de cada nau espacial. Cada una d’elles a trigat un cert temps però el normal es que trigui al voltant de quatre mesos.Aquí hi ha una taula amb les naus y el temps que van trigar ha arribar:

_ Informació extreta de:* Informació del planeta Venus: http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada (Català) * Característiques del planeta Venus: http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada (Català)*
Atmosfera: http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada (Català) *
Distancies respectives entre els planetes: www.xtec.es/~rmolins1/solar/es/planetes.htm* Temps que es triga en arribar: www.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/spacecraft.shtml
Treball realitzat per Denis Sainz, David Vilajosana, Pol Mas, Fèlix Montañés i Sergi Farré.

diumenge, 22 d’abril de 2007

El cervell

El cervell
El Sistema Nerviós està format pel S.N. Central i el S.N. Perifèric.

El Central està dividit en:
·El cervell que és el centre de l'activitat nerviosa, intelectual i motora.
·El cerebel regula l'activitat motora somàtica i intervé en la regulació i la distribució del to muscular i en el manteniment de la posició del cos.
·Per últim el tronc de l'encèfal que és el que regula els moviments voluntaris i la sensibilitat general.

El Perifèric dividit en: nervis, ganglis i receptors especialitzats.


Parts del cervell:
Hi ha un surc central que divideix en dos hemisfèris el cervell, l'hemisfèri dret i l'hesmisfèri esquerra.
Els dos hemisfèris són simètrics amb diferents funcions cada un.
Cada hemisfèri consta de un lòbul: frontal, parietal, occipital, temporal i de ínsula de reil.
Principals funcions que controla el cervell
-Les principals funcions són la motora (de moviment), la sensitiva (de sensibilitat) i de integració (la informació que rep).
-Les funcions de cada hemisfèri són les següents:
·L'hemisfèri esquerra produir i entendre els sons del llenguatge i el control dels moviments hàbils i gestos amb la mà dreta.
·L'hemisfèri esquerra, percepció dels sons no relacionats am el llenguatge (com la música, el plo...) i la percepció tàctil i localització dels objectes.
-Com s'ha comentat cada hemisfèri consta de lòbuls. Funció d'algun d'ells:
·Lòbul occipital: rep i analitza l'informació visual.
·Lòbul frontal: llenguatge, intel·ligència, personalitat.
·Lòbul parietal: sentits de tacte, equilibri.
Alteracions més conegudes
Són: els Accidents Vasculars, la Demència (Alzeimer), Pàrkinson, Hutington, Epilèpsia, Tumors Cerebrals, Hidrocefàlia, Atac Cerebral i molts altres no anomenats.
La cèl·lula del Sistema Nerviós Central
S'anomena Nerona. El cervell humà consta de 100 000 millons de neurones (del qual no desarrollem ni la meitat...).
Segons la seva funcio, són:
· N.Sensitives: condueix a l'impuls nerviós de receptors a centres nerviosos.
· N.Associativa: condueix a l'impuls nerviós de les neurones entre si.
· N.Motora: condueixen a l'impuls nerviós de centres nerviosos a organs efectors.
La neurona consta de tres parts:
·Cos cel·lular (soma): és d'on surten les prolongacions d'axons i dendrites.
·Axons: part de la cèl·lula que és conecta amb les dendrites d'una altre cèl·lula ( transmet l'impuls).
·Dendrites: prolongació d'una cèl·lula que va conectada a l'axó d'una altra (reben l'impuls).

Informació extreta de: Apunts de primer any de medicina de l'assignatura d'anatomia.
Imatges extretes de: uuhsc.utah.edu i www.ellaberinto.net

Treball realitzat per Carles Hidalgo, Enric Flecha, Gerard Campillos, Miquel Canal i Borja Moreno.