En aquest blog els alumnes de 4t d'ESO tracten temes científics del seu interès. http://www.institucio.org/mestral

dimecres, 2 de maig de 2007

Nanorobots

NANO-ROBOTS

Els nano-robots, seran particules minúscules que es faran servir per la protecció o defensa del cos humá. Està pensat per tindre un tamany des de mitja micra a 3 micres. Els material que s'utilitzarà serà el carbó, però en forma de diamant, ja que la seva força és molt gran.

Cap nano-robot ha sigut construït fins ara, però és conegut que no afectarà negativament a l'organisme. S’ha pensat en dos tipus de nano-robots, uns amb tubs rectes, formats per dos troços de metall i uns altres que formats per materials semiconductors. Tindran incorporats, en el seu interior, un microordinador que el permetrà fer al voltant de 1000 funcions per segon. Els càlculs que faran, seran simples i es transmetran per via acústica.

Això serà útil pels metges, de manera que podran anar obtenint dades de diferents nano-robots dispersats per tot l'organisme. Els nano-robots seran fàcilment diferenciables de lles cèl·lules, per la seva composició. La manera d'eliminar un nanorobot de l'interior del cos será simple.

Una utilització molt curiosa seria aquella que permetés netejar les dents. Pot sonar extrany, però uns quants nano-robots farien millor feina que el raspalls de dents. Aquestes partícules diminutes, podran arribar molt més a fons que un raspall. Podrien estar programats per funcionar durant uns quants minuts i després descomposar-se.

També s'utilitzarien per a prevenir els bacteris que arriben l'organisme, destruint-los abans de que puguin actuar.

Tindran incorporat un làser que enviarà de manera constant uns paquets d'ones de matèria. Això es farà, per poder dipositar àtoms a la superfície amb una gran precisió, aconseguint d'aquesta manera la producció de petites nano-estructures. Aquest làsers podran ser controlats i es podrà enfocar en aquells llocs en què sigui necessari.

Fonts d'informació:
*http://www.ewh.ieee.org/r10/bombay/news3/page4.html
* http://ar.geocities.com/SGOEP2/NANOTECNOLOGIA_archivos/frame.htm

Components del grup:
Miquel Canal
Carles Hidalgo
Enric Flecha
Borja Moreno
Gerard Campillos